Дэлхий

Алтай үүлдэр
2013 оны 11-р сарын 13 -нд
3458
Алтай үүлдрийн адууг уулархаг Алтай мужид үржүүлдэг бөгөөд ердийн нуга хадлан, бэлчээр элбэгтэй нь адууг бэлчээрээр сүрэглэн маллаж үржүүлэхэд хамгийн таатай байдаг аж. Алтай үүлдрийгн адуу нэлээнд бо…
Гүүг хээлтүүлэгт бэлтгэх
2013 оны 11-р сарын 12 -нд
1433
Хээлтүүлгийг амжилттай явуулахад гүүний хээл авалтыг сайн хангахын тулд бэлтгэл ажил их чухал. Энэхүү бэлтгэл ажилд юу орох вэ гэхээр гүүг төгс чанартай тэжээлээр зөв тэжээх, зөв арчилж маллах, ажилд …
Гүүг унагалсны дараах анхны нь ороон дээр хээлтүүлэгт оруулах нь хамгийн сайн
2013 оны 11-р сарын 07 -нд
3353
Ямар нэгэн шалтгаанаар үр бүрэлдээгүй /хээл тогтоогүй/ үед ч гүүний өндгөвчний хагарсан фолликулын байран дээр /хээл авсан үеийнхтэй адилаар/ хээлийн булчирхай үүсч, хөгжиж үйл ажиллагаагаа гүйцэтгэж …
Адууны галбир
2013 оны 10-р сарын 31 -нд
1607
Адууны галбирын тухай сургааль эрт дээр цагт биеэ даасан шинжлэх ухаан болон үүссэн юм. XVIII зууны үед гарсан галбирын тухай олон бүтээл дотор галбирыг механик ойлголтын үүднээс авч үзэж байлаа. Нэгэ…
Адууны явдал
2013 оны 10-р сарын 29 -нд
2084
Адууны бүх явдлыг угийн ба сурсан гэж хоёр бүлэг болгон ялгадаг. Адуунд угаас байсан бөгөөд хүмүүсийн оролцоогүйгээр анх бий болсон явдлыг угийн гэнэ. Харин зориуд сургах журмаар бий болгосон явдлыг с…
Оросын хүнд ачааны үүлдэр
2013 оны 10-р сарын 28 -нд
2329
Оросын хүнд ачааны үүлдрийг анх СССР-т бий болгожээ. Энэхүү шинэ үүлдрийг гарган авахын тулд Белгиэс авчирсан, төдийлөн том биетэй биш Арден үүлдрийн адуу ашигласан бөгөөд тэдгээрийг Першерон болон ха…
Адууны үүлдрийн ангилалт
2013 оны 10-р сарын 24 -нд
4059
Олон янзын адууны аж ахуйн хэрэгцээт чанар галбирын шинж тэмдэг үүсэл гарлын түүх болон биологийн онцлогийг судлах явцыг дөхөм болгохын тулд хэд хэдэн үеийн эрдэмтэд адууны олон үүлдрийн ангилалтын си…
Бельгийн хүнд ачааны үүлдэр
2013 оны 10-р сарын 22 -нд
2119
Бельги нутагт бий болж нэлээд олон улс орноор тархан үржиж байгаа бельгийн хүнд ачааны үүлдэр нь өрнө зүгийн орнуудаар ихэд алдаршсан болно. Аж үйлдвэрийн хөгжил нь Бельги нутагт хүнд ачааны адуу…
Адууны индекс
2013 оны 10-р сарын 18 -нд
1351
Ганц нэг адууны, эсвэд үүлдрийн буюу нэгэн бүлэг адууны биеийн үнэмлэхүй хэмжээний дундаж үзүүлэлтүүд нь адууны галбирын хэв байдлыг тогтоох буюу харьцуулахад хангалтгүй байдаг учир индекс тодорхойлох…