Жанчив зээрд

 Жанчив зээрд

Удам, угшил:

Эцэг: Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо сумын харьяат Өлзийхуягийн хүрэн азарга
Эх: Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо сумын харьяат Өлзийхуягийн хээр гүү