Мэнгэт хүрэн

 Мэнгэт хүрэн

Удам, угшил:

Эцэг: Д.Цэрэнжигмэд Тод манлайн Асгат саарал азарга

Эх: Д.Ганбаатар Тод манлайн Сарт азарганы дүү, тойруулга угшилтай зээрд гүү