Бусад Жүгдэрнанжин Үржгэр

Бусад Үржгэр

Хүндэт хурдан морь унаач, ахмад унаач. 1938-1-29-нд Агтын гол хэмээх газар төрсөн.