Зөвлөгөө

Хаврын маллагаа
12-р сарын 18 -нд, 09:28 минутанд
2096
Эрлийз өсвөр адууны маллагааны онцлог нь эрт ногоолуулж тэнхрүүлэх, түүний хээл хамгаалах, унага бойжуулахад чиглэгдэнэ. Хаврын улиралд адуунд хамгийн их арчилгааа маллагаа тэжээллэг шаардагддаг үе бө…
Намрын маллагаа
12-р сарын 17 -нд, 08:48 минутанд
1659
Эрлийз өсвөр адууг намрын улиралд маллахдаа тарга хүчийг нь дээд зэргээр авахуулж, авсан тарга хүчийг нь тогтооход гол анхаарлаа чиглүүлэх хэрэгтэй. Намрын улиралд эрлийз өсвөр адууг ус, хужир ойр, өв…
Зуны маллагаа
12-р сарын 16 -нд, 17:06 минутанд
1473
Зуны улиралд өсвөр адууг уулын ар, зоо нуруу, уужим задгай хөндий, тал газрын ус ургамал элбэгтэй, ерөнхийдөө бог малын бэлчээртэй төстэй бөгөөд агь, таана, хөмүүл, ботууль, ерхөг, хазаар өвс  хи…
Эрлийз адууны тэжээллэг арчилгаа маллагааны зарим онцлог
12-р сарын 15 -нд, 17:18 минутанд
2271
Сүүлийн жилүүдэд аж ахуйн нэгж, албан байгууллага, бизнесменүүд гадаад орнуудаас хурдны чиглэлийн янз бүрийн үүлдрийн адуу оруулж ирж байна. Харин уг үүлдрийн адууныхаа тэжээллэг, арчилгаа маллагааг б…
Даагыг уналга эдэлгээнд сургах
12-р сарын 12 -нд, 17:35 минутанд
2025
Эрлийз даага нь маллагааныхаа онцлогтой уялдан хүний гарын үйл ажиллагаанд амархан дасдаг, номхон дөлгөөн зан ааштай, уналга эдэлгээнд амархан сурдаг.Аливаа адууг сургаж номхруулах ажил нь унаганаас э…
Эрлийз өсвөр адууны арчилгаа, маллагаа
12-р сарын 11 -нд, 17:29 минутанд
1674
Сүүлийн жилүүдэд хурдны болон спортын чиглэлээр гадаад орнуудаас цэвэр үүлдрийн болон эрлийз адууг ихээр оруулж ирэх болсноор монгол адууг эрлийзжүүлэх явдал ихээхэн нэмэгдэх болов. Гарсан эрлийз адуу…
Унага бойжуулах
12-р сарын 10 -нд, 17:12 минутанд
2616
Унага эхийнхээ амьдын жингийн 10 орчим хувьтай тэнцэхүйц жинд хүрдэг. Монгол үүлдрийн унага ойролцоогоор 29-32 кг жинтэй төрөх бөгөөд эхний гурван сард хоногт дунджаар 600-700 гр-аар буюу бараг г…
Гүүний хээл шалгах
12-р сарын 09 -нд, 17:30 минутанд
979
Гүүний хээлийг аль болох эрт тодруулах явдал чухал бөгөөд энэ нь хээлтүүлэгчийн үр ашигтай ажиллах бололцоо олгохоос гадна нэгэнт хээл авсан гүүнд тэжээллэг арчилгааны тохирсон нөхцлийг бүрдүүлж, хээл…
Гүүний хээл хамгаалах
12-р сарын 08 -нд, 18:32 минутанд
2583
Гүү унагалснаас хойших 7-14 хоногт ороо нь орж ихэвчлэн анхныхаа орооны үед хээл авдаг. Энэ үеэс л хээл хамгаалах ажил эхэлдэг. Гүүний хээл хаях шалтгаан нь арчилгаа маллагаа муу байгаатай холбоотой. …