Их хурд
Улс
Бүс
Аймаг
Сум
Бусад
# Наадмын нэр Зохиогдсон газар Зохиогдсон огноо Морьдын тоо
АХ-ын 4 жилийн ой - 1925 он Төв аймаг 1925-07-10 Тодорхойгүй