Адууны тэжээллийн зохистой хэрэглээ

Хурдан морийг тэжээхүй
2013 оны 12-р сарын 05 -нд
Байгаль цаг уурын хатуу ширүүн нөхцөлтэй манай орны мал сүрэг жил жилийн хаврыг ихээхэн хохирол хорогдолтой давдаг.Онд орсон хэсэг нь тарга хүчний нөөцөө бүрэн барж, бие махбод, ялангуяа элгэндээ хури…