Монгол улсын тод манлай уяач ЦЭРЭН ХЭНМЭДЭХ

Монгол улсын тод манлай уяач ХЭНМЭДЭХ

Уугуул нутаг :
Төв аймаг Сэргэлэн сум
Улсын сайн малчин, Сүхбаатарын одон, Монгол Улсын Тод Манлай уяач