Морины зүтгэлтэн Жигдэн Энхбаатар

Морины зүтгэлтэн Энхбаатар

Баянхонгор аймгийн Баянцагаан сумын уугуул, "Жонон вангийн хурд" МСУХ-ны тэргүүн, алтан тэвшийн "Алтан жолоо" галын гишүүн
Авсан шагнал:
1999 онд сумын Хөдөлмөрийн аварга
2007 онд аймгийн Тэргүүний ажилтан