Морины зүтгэлтэн Дэжид Байгаль

Морины зүтгэлтэн Байгаль

Хурдан мориний гарааны төхөөрөмжийг санаачилсан. Алтан гадас одонт, МҮЭ-ийн дээд шагнал "Хөдөлмөр хүний төлөө" медаль, МУЗН-ийн дээд шагнал "Нигүүлсэл" медаль, МҮОХ-ны дээд шагнал "Алтан од" медаль, МЗХ-ны "Залуу үеийг халамжлан хүмүүжүүлэгч", МХТҮТ-ийн "Хүүхдийн төлөө" 1-р зэргийн медаль, "Сайн үйлс" медаль, АХ-ын 70 жилийн ойн медаль